top of page

Оценки

Нашият екип по оценки на бизнеса е тук, за да изготви оценки за компании в контекста на широк спектър от транзакции, включително разпореждане с активи или цял бизнес, придобиване на друга компания или набиране на средства. В допълнение към изготвянето на оценки, ние също можем да предложим експертни съвети относно отчитането на такива транзакции съгласно международните и британските счетоводни стандарти.

 

Освен това можем да помогнем при идентифицирането и подготовката на оценки на нематериални активи, както и да предоставим пълна подкрепа при разпределението на покупните цени.

bottom of page