top of page

Едноличните търговци

Ние обслужваме Едноличните търговци и самостоятелно заетите лица, работещи в Limited Company (Британски еквивалент на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност) с пълен спектър от бизнес услуги. За да гарантираме, че финансовата страна на вашия бизнес протича безпроблемно, ние ще управляваме счетоводните и данъчните дела за вас. Нашите счетоводни услуги включват:

 

  • Собствен специализиран счетоводител

  • Създаване на компания

  • Изготвяне и подаване на вашите счетоводни документи и данъчни декларации към Companies House (Регистър на британските компании) и HMRC (Британските данъчни власти)

  • Изготвяне на ведомости и ДОО

  • Възстановяване на ДДС

  • Изготвяне на декларации за доход на директори на компании

  • Цялата кореспонденция с британските власти (HMRC и Companies House)

За повече подробности и персонализирани оферти, моля, свържете се с нас чрез този формуляр.

bottom of page